top of page

Mörkersikte - Digitalt vs Termiskt

Uppdaterat: 6 sep. 2023

Värmekamera, värmekikare, nattsikte, mörkersikte, digitalt nattsikte…kärt barn har många namn. Gemensamt för alla dessa benämningar är att det handlar om optik som tillåter dig att jaga på natten. Sedan det blev tillåtet att jaga vildsvin på natten med hjälp av digitala och termiska hjälpmedel har marknaden för dessa produkter exploderat. Utbudet av olika produkter för jakt i dåliga ljusförhållanden växer ständigt och nya aktörer dyker upp för varje säsong.


I den här artikeln ska vi försöka reda ut vad skillnaden på dessa olika typer av mörkeroptik är, när man ska använda vad, och vad som är skillnaden på digital och termisk optik.


Värmekikare

När det kommer till värmekikare hör man ibland benämningarna värmekamera eller termisk spotter. Detta är egentligen tre olika benämningar på en och samma produkt, nämligen en handhållen termisk enhet som man använder för att upptäcka vilt. Värmekikaren fästs alltså inte på ditt vapen utan hålls med en eller två händer (de flesta värmekikare är monokulär men det finns även som binokulär) och används för att upptäcka vilt i dåliga ljusförhållanden eller då de skyms av exempelvis sly eller vass. Värmekikare används framförallt av jägare för att spana av fält vid vildsvinsjakt på natten men är också populära hjälpmedel vid viltinventering då många viltslag generellt är mer aktiva i skydd av mörkret. Värmekikare har även börjat användas alltmer bland bönder som spanar av sina fält innan tröskning för att undvika att skada rådjur eller andra djur som gömmer sig i grödorna. Vid jakt används ofta värmekikaren i kombination med ett termiskt eller digitalt kikarsikte.


Falcon FH25 är ett exempel på en värmekikare från Hikmicro. Vill du läsa mer om hur en termisk kikare funkar kan du kolla in denna artikel.


Termiskt Clip-on sikte

Clip-on eller frontmonterat termiskt sikte är en enhet som du med hjälp av en adapter fäster på ditt befintliga kikarsikte för att få en termisk bild i ditt sikte. Det finns flera fördelar med ett clip-on sikte, bl.a. kan du jaga nattetid med den optik som du är van vid, du behöver alltså inte byta optik beroende på om du jagar dag- eller nattetid, du behöver endast koppla på ditt clip-on sikte. Ett frontmonterat värmesikte kan dessutom användas som en monokulär värmekikare. Du kan alltså använda enheten både som ett värmesikte och en värmekikare. Till vissa modeller kan du även köpa till okular och skena för att använda clip-on siktet som ett fristående värmesikte.Thunder Pro TE19C är ett clip-on sikte från Hikmicro där det finns möjlighet att köpa tillbehör för att använda enheten på tre olika sätt.


Värmesikte

Värmesikte eller termiskt kikarsikte är precis som det låter ett kikarsikte som använder en termisk sensor för att mäta infraröd strålning som avges av ett vilt och sedan omvandlar denna strålning till en bild. Detta gör att man med hjälp av ett värmesikte kan jaga i totalt mörker då bildåtergivningen baseras på infraröd värmestrålning vilken är helt oberoende av omgivningens ljus. De termiska kikarsiktenas intåg på marknaden har förändrat den svenska vildsvinsjakten påtagligt då det numera är möjligt att jaga dygnet runt. Fördelarna med ett värmesikte är naturligtvis att du kan jaga oavsett ljusförhållanden och att det inte är lika känsligt för exempelvis regn och dimma som ett digitalt sikte, samt siktets smidighet. När det väl är inskjutet är det bara att fästa på bössan så är du redo för nattens vildsvinsjakt! Det man kan nämna som en nackdel med termiska kikarsikten och termisk optik generellt är prislappen, vill man ha ett kompetent värmesikte springer det snabbt iväg. Därför är det många jaktlag som går ihop och köper ett termiskt sikte som hela laget kan dela på. När det exempelvis är skyddsjakt i spannmålen finns det alltså ett gemensamt värmesikte tillgängligt som ökar chanserna för en effektiv skyddsjakt avsevärt.


Stellar SQ35 är exempel på ett termiskt kikarsikte med en avskalad design som påminner om ett vanligt sikte.


Digital vs termiskt optik

När man talar om mörkeroptik eller nattsikten så bör man skilja på digitala och termiska kikarsikten. Ett digitalt sikte mäter inte värmestrålning utan fungerar istället genom att en digital bildförstärkare samlar in och förstärker svagt ljus från omgivningen och visar det som en digital bild i siktet. Ett digitalt kikarsikte går alltså att jaga med både på dagen och på natten. Vid totalt mörker måste ett digitalt sikte dock stödjas med externt ljus, varför de flesta digitala sikten säljs tillsammans med en IR-lampa. IR-lampan ger ifrån sig ljus inom våglängdsområdet 700 nm till 1 mm, det vill säga våglängder strax över de för synligt ljus. I jaktsammanhang pratar man ofta om 850nm eller 940nm, där 850nm ger ett något starkare sken.


Till vänster syns bilden ur ett digitalt sikte och till höger en termisk bild.


Den primära praktiska skillnaden mellan digital och termisk optik är att digitala nattsikten är bättre på att återge detaljer av målet, dock störs bilden av ex dimma eller snöfall. Termisk optik är mindre känslig mot dåligt väder men mäter endast temperaturen på ytan av ett objekt och återger alltså en platt bild (2D). Konsekvensen blir att termisk optik är väldigt bra på att upptäcka målet men är sämre på att återge detaljer. Av denna anledning är det många som använder en värmekikare för att upptäcka vilt men har ett digitalt sikte på bössan för att bättre kunna avgöra avstånd till målet och köns- och åldersbestämma viltet.


Erbjudandet gäller tom 30/9-23. Klicka på bilden för att läsa mer om produkterna!


För att lära dig mer om hur ett termiskt sikte fungerar kan du kolla in denna artikel!


1 041 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page