top of page

Fler smällar - större skada. Skydda hörseln rätt i alla lägen!

Uppdaterat: 28 aug. 2023

Ju högre det smäller desto kortare tid kan du utsättas för oljudet innan hörseln tar skada. Ska du öva på skjutbanan är alltså risken betydligt högre, än vid enstaka skott vid jakt. I många fall kan både proppar och kåpa behövas för att skydda dig mot skadliga ljud.Förekomsten av hörselskador ökar med åren och blir märkbar vid 55-59 års ålder, sedan stiger den. Även om fler jägare tycks förstå vikten av att skydda sin hörsel och utbudet på marknaden växer med nya lösningar, behöver man också förstå vilken typ av skydd olika situationer kräver.

Forskare, Magnus Johansson, senior manager reasearch, som jobbar med akustik och produktutveckling förklarar när ljud blir skadligt.

– Vi delar upp det i två olika ljudscenarion om långtidsexponering och plötsliga höga ljud. Hörselförlust som är orsakad av konstant buller tar tid och bygger upp under åren, det är därför man ser effekten senare i livet, säger Magnus Johansson.


LÅNGTIDSEXPONERING

Långtidsexponering kan till exempel handla om att man i 10–15 år jobbar i en bullrig miljö vilket med tiden kan innebära hörselnedsättning. Mer omedelbar skada kan orsakas av ett enda högt ljud, till exempel skott från en bössa, en ljudimpuls som mäts i peak-nivå.

Enligt EU-lagstiftning för yrkesmässigt buller, får arbetstagare inte exponeras för buller högre än 57 decibel, med 137 decibel som högsta peak.

– En del länder har dock lägre nivåer än EU-lagstiftningen. Det har vi till exempel i Sverige. Här måste man använda hörselskydd vid peak-nivåer på 135 decibel.

Ett impulsljud på drygt 140 decibel kommer man upp i vid ett enda skott med en odämpad 22 LR.

Pratar vi hagelvapen handlar det om 167–172 decibel.

– Det är ett riktvärde eftersom ljudet varierar med piplängd, laddning, fabrikat på bössan och så vidare, förklarar Fredrik Johansson, Produkt- och marknadschef för jakt och skytte, på Peltor.


FORSKNING

Forskning visar dessutom att många impulsljud påverkar hörseln mer än ett fåtal.

– Det multiplas med tio enligt flera olika studier. Har du ett impulsljud på 150 decibel blir det efter tio skott 160 decibel och efter 1000 skott 170 decibel, lite förenklat, säger Fredrik Johansson.

Något som också spelar roll när man väljer hörselskydd är vilken typ av ljud det ska skydda mot. Kåpa är bättre vid högfrekvent ljud och proppar vid lågfrekvent. Kombinerar man dem båda får man en riktigt bra dämpning. Något som kan behövas för att komma under 140 decibel.


PÅ SKJUTBANAN

På en skjutbana är det något man bör ha som vana.

– Det handlar ju inte bara om skotten du skjuter utan det kanske står flera personer bredvid och skjuter 20 skott också. På en bana står man ofta i form av skjuthus också, och då får man även reflektion av ljudet på sig, säger Fredrik Johansson.


Denna artikel publicerades för första gången i Jaktjournalen Nr.9 2022.

Text: JOSEFINE JULÉN


103 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page